CONGRATULATIONS New Dance Company Members!

Luna Ding
Chloe Bodam
Ava Xia
Ariel Zhang
Joy Chiou
Alicia Li
Olivia Zhang
Chloe Chan
LokYi (Zoe) Lui
Nikki Cheng
Evelyn Lee
Ellie Lin
Agnes Gao
Joyee Wu
Arya Guan
Jenny Huang
Amelia Chou
Sarah Hong
Michelle Hong
Silvia Zhang
Sophia Zhang
Emma Wang
Alyssa Denbleyker
Isabella Zhao
Annie Shao
Mia Zhu
Sophia Mao
Aubrey Wu

CONGRATULATIONS Snow White Audition Dancers!

Angela Zhu
Audrey Liu
Faelynn Driskell
Ava Xia
Laurel Chen
Joy Chiou
Alicia Li
Jacqueline Liu
Audrey Wu
LokYi (Zoe) Lui
Emily Wang
Catherine Cai
Tammy Wang
Sophia Li
Alyssa Denbleyker
Evelyn Lee
Tina Gao
Queenly Yang
Celina Cai
Kate Xiao
Zimei Zhang
Lilian Tang
Emily Shi
Grace Ruan
Emma Pan
Suri Fan

NOW REGISTERING

SUMMER SCHOOL
SUMMER COMPANY
SUMMER CAMP

Have questions? Call us!


972-979-6363

Min Luo, owner

We also love using WeChat to communicate.

Watch the Wizard of Oz Performance!

Courtyard Theatre, Plano
10/8/2022

Learn About Us

Watch A Sample Of How We Teach

Watch this video on YouTube.
Watch this video on YouTube.
HappyFeetDSP promo1
Watch this video on YouTube.
HappyFeetDSP promo2
Watch this video on YouTube.
HappyFeetDSP promo3
Watch this video on YouTube.
HappyFeetDSP promo4
Watch this video on YouTube.
HappyFeetDSP promo5
Watch this video on YouTube.
HappyFeetDSP promo6
Watch this video on YouTube.

Dance School

Dance Company

Adult’s Troupe

Camp